KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne

Data rozpoczęcia: 18/07/2016, data zakończenia: 01/08/2016, kategoria: Gospodarka odpadami

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator konsultacji: wrf.mk@um.sosnowiec.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -, kategoria: Lokalny Program Rewitalizacji

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator konsultacji: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -, kategoria: Regulamin Utrzymania Czystości

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator konsultacji: m.walas@um.sosnowiec.pl

Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -, kategoria: Zagłębiowski Park Linearny

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator konsultacji: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Zagłębiowski Park Sportowy

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -, kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator konsultacji: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz